Apostolat Różańca Siedmiu Boleści

           Ikona Matki Bożej Bolesnej  (napisana w Grecji )