Marianie w Rwandzie

ordination

 

 

 

63

Parafia Nyakinama

Msz

Parafia Nyakinama

Dom

Nyakinama – Dom Formacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akt zawierzenia wspólnoty Marianów
z Rwandy Matce Słowa w Kibeho

„Jak Ojciec mnie posłał tak i ja was posyłam” (J 20,21).

Boże Ojcze, wspólnota misyjna Księży Marianów, dziękuje Ci za dar posłania na kontynent afrykański. Przybywając do Sanktuarium Matki Słowa w Kibeho, pragniemy dokonać aktu zawierzenia i wyrazić naszą wdzięczność: „Wielbi dusza moja Pana, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,46.49).

W szczególny sposób dziękujemy za Twoją opiekę i znak Opatrzności w trudnym czasie bratobójczych wojen; za Światło Ducha Świętego w pełnieniu posługi misyjnej i za siły w zmaganiach dnia codziennego. Dziękujemy za trud współbraci, którzy rozpoczęli dzieło misyjne naszego Zgromadzenia w Afryce i za pierwsze rodzime powołania.

Boże Ojcze, za wstawiennictwem Matki Słowa, prosimy o potrzebne łaski dla nas, którzy to dzieło kontynuujemy. Obdarzaj nas nowymi i świętymi powoła-niami, i spraw, by charyzmat naszego Zgromadzenia wyrażony szczególną miłością do Maryi Niepokalanej, zakorzenił się na ziemi afrykańskiej.

Miłosierny Ojcze stojąc z Matka Bolesną u stóp krzyża przepraszamy za nasze zaniedbania w miłości bliźniego, za brak ufności w trudnościach i naszą zbyt małą wiarę.

Boże Ojcze, wpatrzeni w Służebnicę Pańską i przykład naszego Założyciela Ojca Stanisława i Odnowiciela błogosławionego Jerzego, zawierzamy Ci naszą przyszłość. Zawierzamy każdego z nas na całkowitą własność Matce Słowa. Niech Ta, która dała światu Zbawiciela, czyni nas nieustannym darem dla Kościoła, w Jego misji głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. Amen.

Kibeho, Rwanda, 8 grudnia 2004

W 20-lecie pracy misyjnej w Afryce