Maryjna duchowość

Różaniec do Siedmiu Boleści Dziewicy Maryi

(wersja objawień maryjnych w Kibeho; 1982 r.)

olk

Znak krzyża

Modlitwa wstępna:
„Boże mój, ofiaruję Ci ten Różaniec do Siedmiu Boleści na Świętą Chwałę Twoją i na uczczenie Twojej Świętej Matki, rozważając i dzieląc z Nią jej Boleść. Błagam Cię, udziel mi żalu za grzechy, które popełniłem, pomóż mi być miłym i pokornym, jak powinienem, bym mógł otrzymać wszystkie odpusty, które on posiada”.

Akt żalu za grzechy

„Panie, żałuję za wszystkie grzechy, które popełniłem przeciw Tobie, ponieważ wprowadzają mnie one w niezgodę z Tobą i oddzielają mnie od Ciebie, Który utrzymujesz mnie przy życiu i Który ciągle przychodzisz mi z pomocą; żałuję za nie, ponieważ to one spowodowały zabicie Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, którego miłujesz. Ojcze, zbaw mnie od nich, nie chcę ich powtarzać, chcę do Ciebie należeć. Amen”

„Zdrowaś Maryjo” / 3 x /

„Matko Miłościwa, przypominaj mi każdego dnia o Męce Jezusa”

Siedem Boleści:

  1. Starzec Symeon mówi Dziewicy Maryi, że miecz boleści przeszyje jej Serce
  2. Ucieczka Jezusa do Egiptu
  3. Boleść Serca Maryi w czasie zaginięcia Jezusa
  4. Dziewica Maryja spotyka Jezusa niosącego Krzyż
  5. Dziewica Maryja przy Krzyżu Jezusa
  6. Dziewica Maryja otrzymuje Ciało Jezusa w swoje ręce
  7. Dziewica Maryja składa Ciało Jezusa do grobu

N/B: Po każdej Boleści mówimy:
> „Ojcze nasz …” / 1x /
> „Zdrowaś Maryjo … „ / 7 x /
> „Matko Miłościwa, przypominaj mi każdego dnia o Męce Jezusa”

Modlitwa na zakończenie:

„Królowo Męczenników, Twoja dusza została doświadczona w oceanie Boleści, błagam Cię, przez wzgląd na łzy, jakie wylałaś w czasie tego misterium, racz udzielić mi i wszystkim grzesznikom doskonałego żalu”.

„Serce Dziewicy Maryi niezmiernie Boleściwe i Niepokalane, módl się za nami
– którzy się do Ciebie uciekamy” / 3 x /

Komentarz do różańca 7 Boleści [PDF] – ks. Andrzej Jakacki SAC