Sanktuarium w Kibeho

shrine

Opiekę nad Sanktuarium Matki Bożej z Kibeho pełni Stowarzyszenie Księży Pallotynów

Więcej informacji można znaleźć: [email protected] or [email protected]
Website: kibeho-sanctuary.com

kpk2

Każdego roku około 100.000 pielgrzymów, z kraju i zagranicy odwiedza Kibeho